3،380 دانش آموز دبیرستان برای شرکت در امتحانات نهایی خود آماده میشوند


12.05.2021

دوشنبه ، 17 می آغاز امتحانات نهایی دانش آموزان سال آخر متوسطه کشور است.

3،380 دانشجو از جمله 58.5٪ دانش آموزان دختر و 41.5٪ دانشجویان پسر ثبت نام کرده اند.

1،578 دانش آموزان برای دیپلم تحصیلات متوسطه کلاسیک امتحان می دهند ، در حالی که 1785 دانش آموز که امیدوارند با دیپلم تحصیلات متوسطه عمومی فارغ التحصیل شوند ، امتحان می دهند.

علاوه بر این ، 17 دانش آموز که در کلاس های عصر شرکت کرده اند نیز در این امتحانات شرکت می کنند که شامل 13 زن و چهار مرد است.

1،385 عضو 226 کمیسیون آزمون امتحانات کتبی ، شفاهی و عملی را ارزیابی می کنند.