کامیون با 15000 لیتر سیمان مایع ، در اتوبان A4 / 13 واژگون شد


14.05.2021

در ظهر روز جمعه در محل اتصال لانکلز از بزرگراه اش-سور-آلزت به سمت پتانژ تصادفی رخ داد.

به دلایل هنوز ناشناخته ، یک راننده کامیون هنگام خروج از بزرگراه در محل اتصال لانکلز ، کنترل وسیله نقلیه خود را از دست داد. در نتیجه کامیونی که 15000 لیتر سیمان مایع حمل می کرد ، به کنار خود چرخید و باعث انسداد ترافیک شد.

گزارش های اولیه حاکی از آن است که کامیون به طرز معجزه آسایی علیرغم واژگون شدن بار آن هیچ آسیبی ندیده. گفته می شود که راننده بدون آسیب از این حادثه جان سالم به در برده است.

این حادثه منجر به ایجاد ترافیک ، به ویژه در A13 به سمت جنوب شد.

منبع