برداشته شدن جواب تست منفی برای مسافران به ایالت زارلند در آلمان


14.05.2021

از روز پنجشنبه ، کارگران مرزی دیگر برای انجام سفر کمتر از 24 ساعت به زارلند دیگر نیازی به ارائه نتیجه منفی آزمایش Covid-19 ندارند. با این حال ، در Rheinland-Pfalz ، این قانون هنوز هم اعمال می شود.

خبر خوب برای کارگران مرزی شاغل در زارلند. در این ایالت فدرال ، که مرز مشترکی با لوکزامبورگ دارد (بین ریمیش و شینگن) ، قوانین سفر انعطاف پذیرتر می شوند.

کارگران مرزی اکنون از ارائه نتیجه منفی آزمایش Covid-19 که بیشتر از 48 ساعت نباشد ، معاف هستند ، به شرط آنکه بیش از 24 ساعت در ایالت فدرال نمانند.

به گزارش روزنامه Le Républicain Lorrain ، تاکنون ، 16000 کارگر مرزی از منطقه لورن فرانسه باید هفته ای سه بار تحت آزمایش قرار بگیرند تا اجازه سفر به زارلند را داشته باشند. این اقدام در 2 مارس 2020 آغاز شد و مترادف با سختی و ناامیدی برای هزاران کارگر مرزی عمدتا فرانسوی بود.

با این حال ، حتی اگر کار برای کارارگارن در Saarbrücken بسیار آسان شده است ، کسانی که در Trier کار می کنند از معافیت های مشابه بهره مند نخواهند شد. قانون دو نتیجه آزمون منفی و یک گواهی در هفته در Rheinland-Pfalz همچنان برقرار است.

علاوه بر Rheinland-Pfalz ، که لوکزامبورگ بیشتر مرزهای آن را با آن مشترک دارد ، دو اقدام اخیر نیز در 15 ایالت دیگر فدرال آلمان به قوت خود باقی است. بنابراین ، برای کارگران مرزی که به تریر سفر می کنند ، این بدان معناست که آنها هنوز مجبور به انجام آزمایشات منظم Covid-19 می شوند که نتایج آنها را باید به محض ورود به ایالت فدرال ارائه دهند.

منبع