شیوع کرونا دوباره در دبیرستان اووبان


14.05.2021

طبق آخرین به روزرسانی وزارت آموزش و پرورش ، 297 ابتلا ویروس کرونا در مدارس لوکزامبورگ از 3 تا 9 ماه مه مشاهده شد.

اکثر آنها موارد فردی بودند ، و 251 مورد ابتلا در 104 مدرسه مختلف و دو مرکز صلاحیت ثبت شده است.

سی و یک مورد مربوط به اصطلاح سناریو 2 بود که شامل 10 مدرسه ابتدایی و 11 مدرسه متوسطه بود.

یازده مورد بخشی از سناریو 3 بود که بین سه تا پنج عفونت در یک کلاس وجود داشت. در این مورد شش مدرسه تحت تأثیر قرار گرفتند.

سرانجام ، چهار مورد در سناریو 4 طبقه بندی شد ، به عنوان بخشی از زنجیره ابتلا جدید در Lycée Vauban در هفته 19-25 آوریل ، یک زنجیره ابتلا در همان مدرسه و پس از یک مهمانی خصوصی شناسایی شد که شش دانش آموز را در سال آخر خود تحت تأثیر قرار داد.

منبع