توزیع 600.000 بسته تست سریع برای کارمندان دولت


14.05.2021

طی دو هفته آینده ، آزمایشات سریع آنتی ژن به وزارتخانه ها و ادارات تحویل داده می شود تا در بین کارمندان توزیع شود.

هر آزمون همراه با دستورالعمل های دقیق برای استفاده و همچنین طی مراحل لازم در صورت مثبت بودن نتایج، همراه است.

براساس بیانیه وزارت خدمات ملکی ، آزمایش ها اجباری نیستند و باید به صورت داوطلبانه انجام شوند.

وزیر مارک هانسن همچنین با ارسال پیامی به همه کارمندان دولت ، اهمیت توصیه های صادر شده توسط وزارت بهداشت را به آنها یادآوری کرده و آنها را به ادامه رعایت مقررات فعلی بهداشت دعوت خواهد کرد.

منبع