صبح روز سه شنبه عابران پیاده توسط دو مجرم مسلح مورد آزار و اذیت قرار گرفتند


18.05.2021

این حادثه حوالی ساعت 11.10 صبح سه شنبه در خیابان لئون هنگن در کرچبرگ رخ داد.

پلیس متهمان را دو مرد بین 19 تا 20 سال توصیف می کند. یکی از آنها لاغر است ، در حالی که دیگری گوژ پشت است و هر دو لباس تیره به تن داشتند. آنها موفق شدند تلفن همراه و کیف پول را بدزدند و به طرف مرکز ورزش و فرهنگ کوک فرار کنند.

بعد از ظهر روز سه شنبه ، پلیس افزود که آنها مظنون هستند که این افراد مسلح به سلاح گرم و چاقو باشند.

اطلاعات و اطلاعات مربوط به این پرونده باید به پلیس ارسال شود ، یا با تماس با شماره 244401000  یا نوشتن ایمیل به polic.luxembourg@police.etat.lu

منبع