ساکنان توصیه می کنند از آب شیر به طور ناچیز استفاده کنند (لوکزامبورگ - IMBRINGEN و EISENBORN)


18.05.2021

به ساکنان توصیه می شود فعلاً از آب لوله کشی کم استفاده کنند ، زیرا لوله ای که مخزن آب را پر می کند آسیب دیده است.

مقامات شهرداری اظهار داشتند که در واقع آب زیادی در مخزن باقی نمانده است.

خدمات فنی Junglinster در تلاش هستند تا نصب را در اسرع وقت تعمیر کنند.

منبع