واکنش به موقع راننده باعث نجات جان سرنیشینان شد


18.05.2021

این حادثه بین بیرن و اوبرسیرن (Beyren & Übersyren) رخ داد.

این درخت بر کاپوت یا سرپوش موتور خودرو سقوط کرد و باعث آسیب دیدگی خودرو شد.

با این حال ، به دلیل سرعت واکنش سریع راننده ، آنها بدون آسیب دیدگی توانستند از ماشین پیاده شوند.

منبع