پل هوایی موقت بین بونووا و گار در حال نصب است


18.05.2021

پیش بینی می شود این ساختارشکنی تا پنج شب به طول انجامد و کار بین 11 شب و 5 صبح انجام شود.

اجزای جداگانه پل هوایی یکی یکی از هم جدا شده و سپس با کمک یک جرثقیل 700 تنی برداشته می شود. به دلایل ایمنی ، خطوط تماس هوایی برای مدت زمان کار ساخت خاموش خواهد شد. اولین قسمت اصلی پل در ساعت 3.30 صبح سه شنبه صبح برداشته شد.

انتظار می رود پل هوایی جدید جمعه آینده نصب شود. این پل جدید از فولاد ، فلز و شیشه ساخته شده و در مجموع 400 تن وزن دارد.

جدا از این پروژه ، ایستگاه قطار نیز توسعه خواهد یافت. دو سیستم عامل جدید ساخته می شود که انتظار می رود تا ماه دسامبر مورد استفاده قرار گیرند.

منبع