بزرگراه A3 بین عصر جمعه و صبح دوشنبه آینده تا حدی بسته است


18.05.2021

این تعطیلی با توجه به کار ساختمانی در حال انجام یک اتصال ریلی جدید بین شهر لوکزامبورگ و بتمبورگ صورت می گیرد.

A3 از ساعت 20:00 در 21 می تا ساعت 6 صبح در 24 می بین تقاطع Gasperich و Bettembourg بسته خواهد شد. انحراف از طریق بزرگراه های A13 ، A4 و A6 نصب خواهد شد.

Aire de Berchem نیز تحت تأثیر کارهای ساختمانی قرار خواهد گرفت. دسترسی به ایستگاه بنزین شل از ساعت 6 عصر روز جمعه تا ساعت 6 صبح روز دوشنبه امکان پذیر نیست. به همین ترتیب ، پمپ بنزین آرال در همین مدت غیرقابل دسترسی خواهد بود.

منبع