آیا شرکت ها شامل مالیات کرونا میشوند؟


18.05.2021

ایده مالیات برای برندگان مالی این بیماری همه گیر همچنان اختلاف نظرها را در ائتلاف دولت تقسیم می کند.

وزیر دارایی پیر گرامگنا هفته گذشته در مصاحبه با RTL درمورد این موضوع اظهار داشت: "مشاغل و بخشهایی که در سال 2020 سود قابل توجهی کسب کرده اند ، مطابق معمول همیشه مشمول نرخ مالیات متناسب می شوند."

با این وجود ، شرکای ائتلاف ، حزب کارگران سوسیالیست لوکزامبورگ (LSAP) همچنان در مورد ایده مالیات کرونا ، که آنها آن را یک سیاست مالیاتی عادلانه می دانند ، مصمم هستند. ژرژ انگل ، نماینده مجلس خاطرنشان كرد كه: "آقای گرامگنا حق دارد نظر خود را اعلام كند. اما تا آنجا كه من به خاطر دارم ، ائتلاف دولت از سه حزب تشكیل شده است ، این بدان معناست كه امری طبیعی است كه اختلاف نظرات ممكن است اتفاق بیفتد."

با نگاهی به مخالفت ها ، حمایت از مالیات پیشنهادی LSAP نیز زیاد نیست. Laurent Mosar نماینده حزب سوسیال خلق مسیحی توضیح داد: "من نمی بینم که چگونه می توانیم مالیات بیشتری اضافه کنیم. کدام شرکت ها باید تحت تأثیر قرار بگیرند؟ من هنوز نمی فهمم LSAP برای رسیدن به چه چیزی تلاش می کند. روشن است که در شرایط دشوار اقتصادی مانند اینها ، هیچ مالیات جدیدی نباید وضع شود. "

آندره باولر ، نماینده حزب دموکرات ، تأکید کرد که امور مالی ایالتی بسیار بهتر از آن چیزی است که یک سال پیش انتظار می رفت. وی در پایان گفت که زمان آن نیست که مشاغل را با مالیات سنگین کرده و پیشرفت آنها را متوقف کنیم.

علی رغم این روندهای مثبت ، انتظار می رود که سال 2021 با کسری روبرو شود ، هرچند کمتر از آنچه پیش بینی می شد و قابل توجه بود. مقامات دولتی در حال حاضر بدهی 18.3 میلیارد یورویی را تخمین می زنند.

منبع