دیدار رسمی رئیس جمهور نیجریه روز چهارشنبه در لوکزامبورگ 


19.05.2021

محمد بازوم را وزیر دولت و وزیر دارایی او همراهی می کنند.

گفتگوها با زاویر بتل و وزرا ، فرانتس فایوت و پیر گرامنا در قلعه سننینگن انجام خواهد شد. محمد بازوم نیز توسط دوک بزرگ مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

نیجریه و لوکزامبورگ شرکای همکاری رسمی هستند. در این زمینه ، چهارمین برنامه همکاری چهارشنبه امضا می شود که شامل یک بسته مالی 144 میلیون یورویی بین سالهای 2022 تا 2026 است.

منبع