حدود 60٪ از کارکنان تا به امروز واکسینه شده اند


19.05.2021

میزان واکسیناسیون در بین کارکنان خانه های بازنشستگی و سالمندان نسبتاً پایین است.

وزیر بهداشت پاولت لنرت و وزیر امور خانواده کورین کاهن فاش کردند که در نیمی از ده خانه سالمندان ، میزان واکسیناسیون در بین کارکنان حتی 40٪ یا کمتر است. لنرت و کهن اسامی این اماکن را فاش نکردند. آنها این اطلاعات را در پاسخ مشترک خود به سوال پارلمانی در این باره توسط میشل وولتر ، نماینده مجلس از حزب سوسیال سوسیال مسیحی (CSV) ارائه دادند.

میزان واکسیناسیون در میان افرادی که به طور کلی برای ارائه دهندگان خدمات مراقبت کار می کنند ، به عنوان مثال از جمله کسانی که در منزل برای سالمندان مساعدت می کنند نیز تغییر نکرده است و در حال حاضر 49٪ است. در یک ارائه دهنده مراقبت های خاص ، میزان واکسیناسیون حتی به 24٪ هم می رسد ، به این معنی که فقط یک چهارم کارمند واکسینه می شود.

منبع