تعقیب و گریز پلیس و راننده فراری در اش-سور-آلزت


19.05.2021

عصر روز سه شنبه ، پس از اینکه یک راننده سعی در فرار از دست پلیس را داشت ، پلیس بعد از یک تعقیب و گریز ماشین را در اش-سور-آلزت گرفتار کرد.

به گفته شاهدان در صحنه ، عصر روز سه شنبه یک ماشین از طریق چندین خیابان Esch تحت تعقیب پلیس قرار گرفت. بعدا از استعلام پلیس به دلیل پلاک نامنطبق  وسیله نقلیه بود مورد تعقیب قرار گرفت.

راننده اتومبیل هنگام مواجه شدن با پلیس سعی در فرار داشت. پس از تعقیب و گریز خطرناک با پلیس از طریق Esch ، به سمت اتوبان A13 و سپس بازگشت به Esch ، سرانجام فراری کنترل وسیله نقلیه خود را از دست داد و به دو چراغ خیابان برخورد کرد.

پلیس، راننده و سرنشین همراه او را دستگیر کرد. آنها مواد مخدر ، اسلحه گرم ، چاقو و مقدار زیادی پول نقد در خودرو پیدا کردند.

اندکی پس از تصادف ، ماشین آتش گرفت. با این حال ، افسران پلیس توانستند با کپسول های آتش نشانی آتش را کنترل کنند.

این دو نفر دستگیر شدند و قرار است روز چهارشنبه به قاضی رسیدگی معرفی شوند.

منبع