سواستفاده شرکت های امنیتی از مجوز شان


19.05.2021

مشخص شده است که مداخلات شرکت های امنیتی ، که کارمندان آنها در اطراف ایستگاه راه آهن پایتخت و در بونووا فعال هستند ، بیش از اختیاراتی است که به آنها داده شده است.

به عنوان مثال پرسنل امنیتی افراد را از املاک خصوصی یا مکانهای قابل دسترسی برای عموم "تخلیه" کرده اند.

شرکت های مورد بحث به طور رسمی از طرف وزارت دادگستری فراخوانده شده و به آنها اطلاع داده شد که تخلفات بعدی می تواند منجر به پس گرفتن مجوز آنها شود.

این موضوع توسط وزیر دادگستری سام تانسون ، در پی ارزیابی دقیق قراردادها و گزارشات مربوط به مداخلات پرسنل امنیتی توسط مقامات وزارتخانه اعلام شد.

تانسون همچنین اظهار داشت كه وزارت وی قراردادی را كه شهرداری لوكزامبورگ با یك شركت امنیتی خصوصی دیگر تا اواسط ماه نوامبر امضا كرده بود از نزدیك نظارت می كرد. وزیر تاکید کرد که تحت هر شرایطی باید از خصوصی سازی امنیت عمومی جلوگیری شود.

تانسون این اطلاعات را در پاسخ به سوال پارلمانی توسط مارك گورگن نماینده مجلس از حزب دزدان دریایی به اشتراک گذاشت.

منبع