تعداد ورشکستگی ها ، نزدیک به سطح قبل از همه گیری ، ثابت مانده است


19.05.02021

انستیتوی ملی آمار و مطالعات اقتصادی (STATEC) اظهار داشت که براساس ارقام ارائه شده توسط وزارت دادگستری ، 76 شرکت در آوریل ورشکستگی اعلام کردند.

به دلیل بحران سلامت ، هشت ورشکستگی اعلام شد. دو سال پیش ، در آوریل 2019 ، در مجموع 71 ورشکستگی اعلام شد ، به این معنی که ارقام نزدیک به سطح قبل از همه گیری است.

علاوه بر این ، 74 شرکت در آوریل 2021 در انحلال قرار گرفتند. این شرکت ها عمدتا شرکت های هولدینگ و صندوق های سرمایه گذاری بودند.

منبع