واکنش دبیرستان به فیلم های دعوا دانش آموزان در شبکه های اجتماعی 


20.05.2021

طی چند روز گذشته ، ویدئوهایی که نشان میدهد چگونه دانش آموزان مورد هجوم و حمله فیزیکی قرار میگیرند، در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

پس از مطلع شدن از فیلم ها ، ریاست دبیرستان اعلام کرد که قبلاً مراحل پیگیری موارد را معرفی کرده است. دانش آموزان درگیر در این حوادث شناسایی و به والدین آنها اطلاع داده شده است.

پلیس همچنین از حوادث مطلع شده و دو دانشجو قبلاً برای ارائه بیانیه رسمی به ایستگاه پلیس فراخوانده شده بودند. بعلاوه ، شورای انضباطی دبیرستان تشکیل جلسه می دهد تا در مورد واکنش مناسب به حوادث تصمیم گیری کند.

در بیانیه ای ، دبیرستان Nic-Biever از شهروندان بی شماری تشکر می کند که نسبت به محتوای فیلم ها ابراز نگرانی کرده و به مدرسه در شناسایی افراد مربوطه کمک کرده اند.