دو سرباز لوکزامبورگی از افغانستان برگشتند


20.05.2021

افسر درجه دار و سرباز داوطلبی که به مدت سه ماه در مأموریت ناتو مستقر شده بودند به لوکزامبورگ بازگشتند.

ناتو اخیراً اعلام کرده است که "ماموریت پشتیبانی قاطع" خود قرار است به نتیجه برسد.

لوکزامبورگ از سال 2003 به بعد در افغانستان به طور فعال در زمین کمک می کند. در مجموع 333 سرباز ارتش از لوکزامبورگ تاکنون اعزام شده اند و هیچ تلفاتی گزارش نشده است.