سارق هنگام شکستن قفل در دستگیر شد


20.05.2021

پلیس در ساعت 10 صبح چهارشنبه از تخلف مطلع شد.

سارق هنگام تلاش برای ورود به خانه ای در پتانژ توسط یکی از ساکنان دیده شد و با دخالت همسایه سریعا از محل فرار ی شد ، افسران پلیس به لطف توصیف مظنون ، در مسیر لوکزامبورگ او را پیدا کردند.

مظنون با دیدن پلیس مجدداً قصد فرار را داشت كه توسط مأموران متوقف شد. در بازرسی از کوله پشتی وی ابزاری برای کمک به شکستن و ورود پیدا شد. وی دستگیر شد و به دادسرا ارجاع شد.