پل هوایی جدید در ایستگاه قطار مرکزی لوکزامبورگ


24.05.2021

تاسیسات جدید از فولاد ، فلز و شیشه ساخته شده است که در مجموع 400 تن وزن دارند.

کار ساختمانی برای اولین بار در 14 می آغاز شد. پل هوایی جدید بین Gare و Bonnevoie دقیقاً در محل قبلی بصورت موقت نصب شده است که به عابران پیاده اجازه می دهد از منطقه شهری به دیگری عبور کنند.