یک مظنون به دنبال کلاهبرداری در اش-سور-آلزت دستگیر شد


24.05.2021

روز یکشنبه ، مردی در جنوب کشور توسط دو کلاه دار تحت حمله وحشیانه قرار گرفت.

هر دو نفر ابتدا با قربانی در یک تراس دوستانه آشنا شدند ، حتی او را متقاعد کردند که هزینه نوشیدنی های آنها را پرداخت کند. آنها سپس پیشنهاد کردند که از موسسه دیگری بازدید کنند که قربانی با آن موافقت کرد.

آنها هنگام عبور از گذرگاهی که پل سنت میشل و خیابان سنت وینسنت را به هم متصل می كند ، مرد بی خبر را به زمین انداختند و  او را زخمی كردند. آنها به جستجوی اشیا با ارزش در جیب های او پرداختند و کیف پول قربانی را به سرقت بردند.

اندکی بعد ، مهاجمان برای برداشت وجه نقد از دستگاه از یکی از کارت های اعتباری سرقتی استفاده کردند. پلیس توانست فیلم دوربین را به موقع برای یافتن و شناسایی یکی از مظنونان استفاده کند. سپس مأموران مظنون را دستگیر کردند به دادسرا ارجاع دادند.