هوای سرد و بارانی بهار باعث تاخیر در باغ های انگور لوکزامبورگ می شود


25.05.2021

با این حال ، تاخیر توسط شراب سازان داخلی بیش از حد جدی در نظر گرفته نمی شود و انتظار نمی رود که تأثیر قابل توجهی در کیفیت محصول سال جاری داشته باشد.

هوای سرد و بارانی بهار برای توسعه پوشش گیاهی چندان مطلوب نبوده است. شراب سازان در شرق لوکزامبورگ در مورد تأخیر سه تا چهار هفته ای صحبت می کنند. باران شدید باعث شده که پردازش خاک به خوبی انجام شود ، اما اکنون برای رشد انگور به آفتاب و دمای بالاتر نیاز دارد.

این تاخیر بیش از حد جدی در نظر گرفته نمی شود و همچنین انتظار نمی رود که تأثیر قابل توجهی بر کیفیت محصول امسال داشته باشد. با این حال ، برداشت از اواخر امسال آغاز می شود. در سال 2020 ، در پایان ماه اوت آغاز شد. در سال 2021 انتظار می رود که در پایان ماه سپتامبر آغاز شود.