صفوف رقص سنتی اشترناخ برای دومین سال متوالی لغو شد


25.05.2021

در حالی که این یکی از قدیمی ترین سنتهای لوکزامبورگ است ، اما صفوف رقص سنتی اشترناخ  Procession dansante d'Echternach برای دومین سال متوالی لغو شد.

با این وجود ساکنان Echternach هنوز ادای احترام خود را به سنت ویلیبرورد که هر ساله در کلیسای محلی عبادت می شود ، حفظ کرده اند.

معمولا در سالهای عادی ،دسته زائران ، که برخی از شهر ها و کشور های دور می آیند ، اوایل 5 صبح می رسند و همان هنگام این راه پیمایی همراه با رقص در صفوف منظم جهت ادای احترام و به جای آوردن آداب نیاییش سنتی آغاز میشود . اما در سال 2021 ، این رویداد  از ساعت 7 صبح آغاز شد. حداکثر 150 نفر مجاز به شرکت در این مراسم بودند - در مقایسه با هزاران نفری که در زمانهای عادی به Echternach سرازیر می شدند ، چیزی نبود.

علی رغم شرایط موجود ، گروه موسیقی محلی Echternach به هر حال لباس هایشان را پوشیدند و سرگرمی های موسیقی را به مناسبت این مراسم فراهم کردند.