چراغ سبز برای اهل کباب بازی : آفتاب و دمای هوا بیش از 20 درجه آخر این هفته


26.05.2021

سرانجام پرتوی از نور (خورشید) پس از روزها باران: بالاخره باران رضایت داد که کمی هم آفتاب خانم خودنمای کند تا دمای هوا تا پایان هفته به طور قابل توجهی بهبود یابد.

در حالی که بارش باران در روز چهارشنبه همچنان غالب است ، انتظار می رود که روز پنجشنبه خشک تر باشد و دمای هوا تا 17 درجه باشد. برخی از باران ها در شمال همچنان ادامه خواهد داشت.

خورشید سرانجام در روز جمعه با دمای هوا تا 20 درجه افزایش رخ مینماید. و تا آخر هفته ادامه دارد ، دمای بین 20 تا 22 درجه افزایش خواهد یافت.

زیر انداز ها و لوازم کباب بازی را آماده کنید که از این فرصت ها در لوکزامبورگ کم پیش خواهد آمد. اگر هم دوست داشتید گروه لوکزامبورگ چه خبر با کمال میل دعوت شما را به یک مهمانی کباب بازی در طبیعت خواهد پذیرفت.