دئی لنك (حزب چپ) از واکنش وزارت محیط زیست و شهرداری لوکزامبورگ رضایت ندارند


26.05.2021

سیاستمداران محلی این حزب از واکنش وزارت محیط زیست و شهرداری لوکزامبورگ رضایت ندارند.

این موضوع حول یک آلودگی احتمالی با فلزات سنگین ، ناشی از یک سایت ساختمانی نزدیک به محل دفن زباله سابق است. بخش محلی حزب چپ از این واقعیت که وزارت محیط زیست در حال انجام تجزیه و تحلیل هدفمند از آبهای زیرزمینی نیست انتقاد می کند.

به گفته این حزب ، علی رغم اقدامات درمانی قبلی ، هنوز سطح مشخصی از آلودگی باقی مانده است ، كه ادامه کار مسئولیت های شهرداری را "غیر قابل قبول" می داند.

به دلیل این انتقادات و انتقادات دیگر ، حزب خواستار متوقف شدن کار ساخت و ساز ، تمیز کردن سایت مطابق با اصل "آلاینده ها" و تجزیه و تحلیل بیشتر قبل از پایان پروژه های ساختمانی در سایت است.