در پی ماجراهای اخیر 20 افسر پلیس در حال گشت زنی در سطح شهر


27.05.2021

پلیس شهر لوکزامبورگ روز چهارشنبه گشت های هدفمندی را پس از چندین بار قاچاق کالا که گریبان پایتخت را گرفته بود ، انجام داد.

حدود 20 افسر روز چهارشنبه در مرکز شهر و منطقه گار گشت زدند. مشخص شد سه نفر از افرادی که توسط افسران متوقف شده اند به طور غیرقانونی در کشور اقامت دارند. شخص دیگری تحت تحریم سفر بود. مقامات مربوطه در وزارت امور خارجه مطلع شده اند.

سه نفر برای نگهداری و مصرف مواد مخدر بازداشت شده اند. پلیس گفت که آنها به عنوان بخشی از اقدامات پیشگیرانه و سرکوبگرانه ، به بازرسی ها ادامه می دهند.