دانش آموزان دبیرستانی پس از تعطیلات بصورت کلاس های کامل برمی گردند


31.05.2021

در نیم سال گذشته ، دانش آموزان سال دوم، سوم و چهرام فقط مجاز به رفتن به مدرسه در گروه های A و B بودند.

وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفته است که وضعیت اپیدمیولوژی امکان بازگشت کلاسهای کامل را فراهم کند.

در هفته منتهی به تعطیلات ، 182 مورد جدید ابتلا کوید -19 در مدارس لوکزامبورگ کشف شد که در مقایسه با هفته قبل 60٪ کاهش نشان می دهد.

برای مرجع ، بیش از 600 ابتلا جدید قبل از تعطیلات کریسمس و بیش از 400 مورد قبل از تعطیلات عید پاک رخ داده است.