کدام آزمون ورودی برای رویدادهای بالای 150 نفر مورد تایید است؟


31.05.2021

برخی از سردرگمی ها در مورد اینکه آزمون ها توسط شرکت کنندگان برای شرکت در رویدادهایی با بیش از 150 مهمان وجود داشته است که وزارت بهداشت روز دوشنبه مسائل را روشن کرد.

افرادی که در رویدادهایی با بیش از 150 شرکت کننده شرکت می کنند ، باید خود را از قبل آزمایش کنند. برای این آزمایشات گزینه های زیر مجاز است:

نتیجه منفی تست PCR را که طی 72 ساعت از شروع رویداد انجام شده باشد.

نتیجه منفی آزمون یا خودآزماییکه توسط شخصی مجاز شده برای این منظور طبق قانون Covid-19 ارائه دهید. این آزمایش باید ظرف 24 ساعت از شروع رویداد انجام شود. (به عنوان مثال این آزمایش را می توان در داروخانه ها انجام داد.)

خودآزمایی را در محل و زیر نظر برگزارکننده انجام دهید که نتیجه آن باید منفی باشد.

بنابراین ، خودآزمایی بدون نظارت شخص مجاز در رویدادها پذیرفته نمی شود.