سیویکول Syvicol  خواستار تغییر وضعیت سیاستمداران محلی است


31.05.2021

در جلسه هیئت مدیره روز دوشنبه اتحادیه، پیشنهادی برای تعدادی تغییر اصلاح وضعیت سیاستمداران محلی را ارائه داد.

اول ، سیویکول خواستار آن است که سیاستمداران محلی حفاظت بهتری از رها شدن داشته باشند ، همانطور که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای همسایه ما وجود دارد. در لوکزامبورگ ، محافظت فقط هنگامی صورت می گیرد که شخص انتخاب شود ، اما نه در زمان کاندید شدن برای انتخابات. و حتی پس از پایان یک ماموریت ، امیل ایچر ، رئیس Syvicol ، استدلال کرد که حمایت باید همچنان برای چند ماه فعال باشد.

نکته دیگر از انتقادات ، کم بودن میزان مرخصی سیاسی است که به عقیده سیویکول باید افزایش یابد. ایچر تأکید کرد: این نرخ دیگر با بار کار مطابقت ندارد ، به خصوص در شهرداری های کوچک و متوسط.