هشدار رعد و برق و تگرگ در روز پنجشنبه بین ساعت 12 تا 21 توسط اداره هوا شناسی لوکزامبورگ


02.06.2021

صادر شدن هشدار زرد توسط Meteolux در قلمرو لوکزامبورک در روز  پنجشنبه رگبار و رعدوبرق ، باران شدید و در بعضی جاها حتی تگرگ خواهد بود.

هشدار از ساعت 12 ظهر تا 9 شب پنجشنبه معتبر است. به صورت محلی می توان تا 15 لیتر باران در هر متر مربع و همچنین تگرگ با قطر 1 سانتی متر را پیش بینی کرد.

در برخی از مناطق کشور ، ممکن است رعد و برق در چهارشنبه بعد از ظهر یا عصر رخ دهد.

طی سه روز آینده انواع مختلف بارش ، به عنوان مثال باران ، برف ، تگرگ ، یا مه را خواهیم داشت.