گزارش هفتگی آزمایشات، ابتلاهای جدید و بستری ها


03.06.2021

در هفته گذشته ، 354 مورد جدید Covid-19 ثبت شده است که نسبت به هفته قبل 28.5 درصد کاهش یافته است.

در طول هفته 44490 آزمایش PCR انجام شد ، تقریباً 30،000 آزمایش کمتر از هفته قبل. علاوه بر این ، 209 تست سریع مثبت ثبت شد.

چهار نفر در اثر Covid-19 جان خود را از دست دادند. متوسط سن بیماران درگذشته هم اکنون 71 سال است.

19 نفر به دلیل ابتلا هنوز در بیمارستان بستری بودند و 13 بیمار نیاز به درمان در بخشهای مراقبت ویژه داشتند. میانگین سنی افراد بستری 58 سال است.

میزان تولید مثل ویروس در 0.81 ثابت است. طی هفته گذشته ، به طور متوسط 56 مورد در هر 100000 نفر رخ داده است.

سرانجام ، در طی هفته گذشته کمی بیش از 25000 تزریق واکسن انجام شد.