اتصال قطار بین شهر لوکزامبورگ و بروکسل بهتر می شود؟


03.06.2021

روز پنجشنبه ، فرانسوا باوش ، وزیر حمل و نقل و کارهای عمومی ، در جلسه شورای حمل و نقل اتحادیه اروپا در کرچبرگ شرکت خواهد کرد.

تعدادی از موضوعات قرار است مورد بحث قرار گیرند ، از جمله مقررات مربوط به سفرهای پرواز و اجاره کامیون ها.

قبل از جلسه ، وزیر باوش بیانیه ای صادر کرد و اعلام کرد که ما همچنین از این فرصت استفاده خواهیم کرد و در مورد بهبود اتصال قطار بین شهر لوکزامبورگ و بروکسل با معاون نخست وزیر بلژیک و وزیر حمل و نقل و شرکت ملی راه آهن ژرژ گیلکینت بحث خواهیم کرد.