اعتراض اتحادیه های کارگری نسبت به فولاد آزادی


04.06.2021

این تظاهرات صبح روز جمعه و در حمایت از حدود 200 نفر از کارکنان که با اتحادیه ها تماس گرفته بودند ، در خارج از سایت Dudelange استیل لیبرتی برگزار شد.

اتحادیه های OGBL و LCGB نسبت به وضعیت نامشخص بیش از 200 کارمند فولاد آزادی اعتراض کردند. در حال حاضر ، حدود نیمی از کارکنان تحت بیکاری نسبی هستند.

GFG Alliance ، شرکت مادر فولاد لیبرتی ، در حال حاضر با مشکلاتی روبرو است.

لیبرتی استیل  دو سال پیش برای رعایت قوانین رقابت ، سایت دودلانژ را  بخاطر رقیب خود طبق قانون بسته بود توانست دوباره از Arcelor Mittal تصاحب کند.