"گواهینامه دیجیتال کوید EU" از 1 ژوئیه معرفی میشود


09.06.2021

در ابتدا "Green Pass" نامیده می شد ، گواهینامه Covid روز چهارشنبه چراغ سبز دریافت کرد.

پارلمان اتحادیه اروپا صبح چهارشنبه در مورد گواهی دیجیتال Covid آینده رأی داد. تصمیمی اتخاذ شد که گواهی باید از اول ژوئیه در همه کشورها پذیرفته شود ، حتی اگر همه کشورها برای صدور آنها آماده نباشند. به نظر می رسد لوکزامبورگ در مسیر خود قرار دارد.

گواهینامه دیجیتال EU Covid ، که گواهینامه ، آزمایش یا بهبودی شما را تأیید می کند ، اجازه حرکت آزادانه در سراسر کشورهای شینگن را می دهد و در ابتدا به مدت 12 ماه برقرار است. هر دولت مسئول صدور گواهی معتبر ، چه به صورت الکترونیکی و چه به صورت کاغذی است.

در صورت وجود انواع ویروس تهاجمی یا میزان ابتلا بالاتر ، می توان در صورت توجیه محدودیت های اضافی را تعیین کرد.