حزب چپ ها کمپین جدید ضد سرعت در منطقه بونووا به راه انداختند


10.06.2021

محدودیت سرعت 50 به 30 تغییر یافته است، بچه ها از شما بخاطر آن تشکر می کنند!" شعار این کمپین است.

حزب سیاسی به نفع کاهش سرعت از 50 به 30 کیلومتر در ساعت در قلمرو شهر لوکزامبورگ استدلال کرد. مقامات تأكید كردند كه ثابت شده است كه سرعت كمتر باعث می شود كه ترمزها مسافت كمتری داشته باشند ، كه در عوض تصادف كمتری را در پی دارد. علاوه بر این ، رانندگی با سرعت پایین کمتر سر و صدا دارد.

چپ ها به بروکسل ، پایتخت بلژیک اشاره کردند ، جایی که حداکثر سرعت در حال حاضر به غیر از جاده های اصلی به 30 کاهش یافته است. در چهار ماه اول سال 2020 ، متوسط تعداد تصادفات از 800 به 600 در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است.