قوانین جدیدی برای ویزیت بیمارستان از روز یکشنبه در دسترس است


11.06.2021

طبق بیانیه فدراسیون بیمارستان های لوکزامبورگ (FHL) ، ساعت بازدید از روز یکشنبه بین ساعت 3 تا 7 بعدازظهر انجام می شود.

استثنا در این ساعات به مناطق یا خدمات خاصی بستگی خواهد داشت.

برای هر تخت بیمارستان حداکثر دو بازدید کننده مجاز است ، در حالی که ماسک اجباری باقی می ماند و همچنین از ضد عفونی کننده دست استفاده می شود.

FHL افزود که بازدیدکنندگان باید با ورود به بخش ، با کد QR برای اسکن هویت خود را تأیید کنند. در صورت عدم موفقیت ، بازدید کنندگان می توانند با استفاده از یکی از گواهی های چک Covid ، تأیید واکسیناسیون ، نتیجه آزمایش منفی یا اثبات بهبودی را ارائه دهند.

بیمارستان ها همچنین آزمایش های سریعی را به بازدید کنندگان ارائه می دهند - با این حال ، این موارد تأیید نمی شوند.