چک رایگان پلیس برای کاروان ها و خانه های سیار


11.06.2021

پلیس راهنمایی و رانندگی لوکزامبورگ یک سرویس رایگان در برترانژ ترتیب داده است تا در 18 ژوئن و 2 ژوئیه کاروان ها و خانه های سیار را بررسی کند.

هدف از این اقدام جلوگیری از حوادث مرتبط با موتور اتومبیل ها یا کاروان های پربار است.

علاوه بر بررسی وزن ، می توان در مورد ایمن بودن بار ، ایمنی لاستیک ، اوراق خودرو ، دسته های مختلف گواهینامه رانندگی و موارد دیگر نیز مشاوره خواست.


کی و کجا؟

- جمعه ، 18.06.2021 از ساعت 11 صبح و 2 بعد از ظهر

- جمعه ، 02.07.2021 از ساعت 3 بعد از ظهر تا 6 عصر


نشانی :

Unité de la police de la route

21a, rue du Chemin de Fer

L-8057 Bertrange