پرش نمادین فعالان محیط زیست در رودخانه موزل

12.07.2021

سازمان غیرانتفاعی "Natur & Ëmwelt" این رویداد را ترتیب داد که چند ده نفر روز یکشنبه در آن شرکت کردند.
فعالان می خواستند توجه خود را به این واقعیت جلب کنند که طبق گفته اداره مدیریت آب ، نزدیک به 100٪ رودخانه های لوکزامبورگ وضعیت قابل قبولی ندارند.
Natur & Ëmwelt استدلال می کند که باید به رودخانه ها فرصت داده شود تا به طور طبیعی خود را تمیز کنند. علاوه بر این ، آنها معتقدند که گیاهان مخصوص تصفیه رودخانه های کشور به رسیدگی نیاز دارند.

منبع