چهار کودک پس از  وزش ناگهانی باد به قلعه پرشی ، مجروح شدند

12.07.2021

این حادثه در یک مهمانی خصوصی در موتفورت بعد از ظهر یکشنبه رخ داد.
ظاهراً بادی که به قلعه پرشی برخورد کرد از ناکجاآباد آمد. در این روند چهار کودک 5 تا 9 ساله به اطراف پرتاب شدند و زخمی شدند. پس از مداوا در محل ، آنها را به بیمارستان کودکان اعزام شدند.
متلوکس این پدیده ناگهانی آب و هوا را به عنوان یک شیطان گرد و غبار ، گردبادی کوتاه مدت که به طور معمول هیچ خطری برای انسان و زیرساخت ها ندارد معرفی میکند. با این حال ، آنها می توانند گاه گاهی قدرتمندتر شوند ، که با توجه به اینکه سیستم های هواشناسی قادر به پیش بینی آنها نیستند ، مسئله ساز شوند.
طبق تجزیه و تحلیل های اولیه ، قلعه پرشی در زمان حادثه به درستی ایمن شده است. دادستانی اکنون وظیفه تحقیق عمیق درباره وقایع را دارد.

منبع