بیشترین درخواست های پناهندگی در ماه ژوئن از سوریه و اریتره صورت گرفته

12.07.2021

در طول ماه ژوئن 110 درخواست برای حمایت بین المللی ثبت شده است.
45 درخواست توسط افرادی از سوریه ثبت شد ، در حالی که 27 مورد از شهروندان اریتره بود. تاکنون ، میزان کل مطالبات برای سال 2021 بالغ بر 492 است.

منبع