استدلال دانشکده پزشکی به نفع آزمایش سریع 

13.07.2021

اگرچه به نظر می رسد پزشکان از قانون جدید راضی هستند ، اما آنها می خواهند یک جنبه دیگر به آن اضافه کنند.
برای جلوگیری از هرج و مرج و سردرگمی در بخش مهمان نوازی پس از نیمه شب ، به این معنی که وقتی دیگر خودآزمایی پذیرفته نشود ، پزشکان پیشنهاد می کنند افرادی که مکانیزم Covid Check را برآورده نمی کنند ، باید یک آزمایش سریع معتبر دریافت کنند.
علاوه بر این ، پزشکان معتقدند که این آزمایشات باید 48 ساعت معتبر و همچنین رایگان باشد. آنها معتقدند که این آزادی یک دردسر کوچک است که مردم هنوز هم بسته به جنبه های خطرناک آن را می پذیرند.

منبع