از 27800 آزمایش خون سرولوژی گرفته شده در هر چهار مورد یک مورد مثبت است

13.07.2021

از اواخر ماه ژوئن ، محققان آزمایش مقیاس بزرگ آزمایش خون را برای یافتن آنتی بادی علیه Covid-19 انجام دادند.
حدود 8،800 نفر مشخص شد که در برابر ویروس مقاومت نشان داده اند. مقامات بهداشت عمومی احتیاط می کنند ، با این حال ، لازم است این نرخ با پیشرفت کلی ویروس و همچنین واکسن در نظر گرفته شود.
آزمایش PCR نادرست نیز ارزیابی صحیح وضعیت را دشوار می کند ، با توجه به اینکه نتایج منفی هنوز هم ممکن است نشان دهنده آغاز یا پایان ابتلا فعال باشد. وزیر بهداشت ، پائولت لنرت ، در چارچوب تحقیق پارلمانی ، این بینش را در اختیار نماینده مجلس گوستی گراس (DP) قرار داد.

 منبع