لوکزامبورگ پناهجویان نجات یافته کشتی "Ocean Viking" می پذیرد

13.07.2021

این خبر روز دوشنبه توسط سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا تأیید شد.
در مجموع 573 مهاجر در کشتی نجات بودند که روز یکشنبه وارد جزیره سیسیل ایتالیا شدند. اگرچه هنوز مشخص نیست که چه تعداد از مردم به دوک بزرگ می آیند ، اما دولت حمایت خود را تضمین کرده است.
183 پناهجوی این کشتی خردسال هستند.

منبع