نیمی از حکم هشت سال زندان ، بخاطر حمله مرگبار به حالت تعلیق درآمد

15.07.2021

متهم در نوامبر 2019 با یک بطری در لینگر Linger بر سر یک مرد زده بود که چند روز بعد منجر به مرگ قربانی شد .
دادگاه های شهر لوکزامبورگ وی را به اتهام "خشونت موجب مرگ" به هشت سال زندان محکوم کردند. نیمی از مجازات به حالت تعلیق در می آید.
علاوه بر این ، وی باید 30،000 یورو خسارت به کودک و مادر مقتول پرداخت کند.
منبع