ساکنان و گردشگران مجبور به تخلیه و در سراسر لوکزامبورگ پناهنده شدند

16.07.2021

کمپینگی در Rosport باید به صورت اضطراری صبح زود روز پنجشنبه تخلیه میشد. شش نفر سریعا به یک پناهگاه اضطراری در مرکز فرهنگی Osweiler انتقال دادند ، تا بتوانند کمی استراحت و از امکانات غذا و دوش گرم استفاده کنند.
مرکز ورزشی Rosport همچنین به عنوان محل اسکان اضطراری برای افرادی که مجبور به ترک خانه خود هستند استفاده شد. رومن اسوایلر ، شهردار روسپورت ، توضیح داد که این دو ساختمان انتخاب شده اند زیرا برای مردم در سراسر شهرداری قابل دسترسی بود.
هسپرانژ و آلزینگن نیز سیل تاریخی را تجربه کردند و گردشگران را مجبور به ترک اردوگاه ها کرد. بعضی این میان  مشغول ماهیگیری در رودخانه آلزت بودند ، جایی که جریان آب آنها را با خود برد. یک زوج مسن که به اواسط ظهر مجبور به  تخلیه خانه شان شدند ، گفتند که آب در خانه آنها به حدود 50 سانتی متر رسیده است و باعث شناور شدن وسایل آنها شده و به اموالشان آسیب رسیده.
ساکنان کنار رودخانه اشترناخ نیز با قایق و لنج از خانه های خود در میان سیل نجات داده شدند که اغلب بدون اخطار و وقت کمی برای بسته بندی یک ساک بود. طبق گفته شهردار ، شورای شهرداری اتاق های هتل را برای افرادی ترتیب داده است که توسط دوستان یا خانواده ها قابل اسکان نیستند ، زیرا تعدادی از خانه های موجود در اختیار شورا هنوز مبله نشده بودند.
شهرداری بتمبورگ همچنین برای تعدادی از ساکنین که یک شب خانه هایشان طغیان کرد ، محل اقامت اضطراری در هتل را ترتیب داد.

منبع