هشدار هیدرولوژیست درباره فجایع طبیعی و نظم در آینده

16.07.2021

لوران فیستر ، متخصص آب شناسی در انستیتوی علم و فناوری لوکزامبورگ ، وقایع روز پنجشنبه را خارق العاده خواند.
دانشمندی که شامگاه پنجشنبه در مجله RTL ژورنال ظاهر شد اظهار داشت که در 25 سال تحقیق خود هرگز شاهد چیزی مانند این سیل نبوده است.
هیدرولوژیست همچنین می ترسد که ما مجبور شویم به چنین فجایع طبیعی عادت کنیم ، زیرا ممکن است در آینده تکرار شوند.
به خصوص ده سال گذشته ، لورن فیستر ، که شرایط سیل و آب و هوای شدید را با تغییر آب و هوا مرتبط می کند ، نگران هستند.
این اولین بار است که فیستر در مورد منظم بودن چنین بلایای طبیعی در آینده مصر است. وی اظهار داشت که همه داده ها نشان دهنده سال های آینده طوفانی است.

منبع