تعداد مسافران به طور قابل توجهی کمتر از استاندارد 2019 است

19.07.2021

همه گیری همچنان بر نحوه سفر ما تأثیر می گذارد ، که تعجب آور نیست ، این مورد در فرودگاه Findel نیز وجود دارد.
فرودگاه فیندل در ژوئن سال جاری ، تنها یک سوم از مسافران را نسبت به سال 2019 حفظ کرده است. برای ماه های جولای و آگوست ، مقامات فرودگاه تخمین می زنند که فقط نیمی از مسافران سال 2019 را داشته باشند.
برای رعایت کلیه مقررات بهداشتی ، اعضای جدید کارکنان به تیم اضافه شده اند تا زمان انتظار کاهش یابد. با این وجود ، مقامات LuxAirport بیشتر امیدوارند که مسافران دو ساعت قبل از پرواز خود برای تسهیل مراحل کنترل وارد شوند.
وزیر حمل و نقل عمومی ، فرانسوا باوش ، این اطلاعات را در چارچوب تحقیق پارلمانی ، که توسط سرژ ویلمز ، نماینده پارلمان از حزب مردم سوسیال مسیحی سوال شد ، ارائه داد.

منبع