هزار و دویست اتوبوس با ظاهر جدید 

20.07.2021

ایده این است که ارزش تشخیصی RGTR را بالا ببریم تا افراد بتوانند به راحتی یک اتوبوس ورودی را از دور شناسایی کنند.
در حال حاضر 34 شرکت اتوبوس رانی وسایل نقلیه را به ناوگان RGTR ارائه می دهند که از 1200 دستگاه تشکیل شده است. 12٪ آنها اتوبوس های برقی هستند و انتظار می رود 50٪ تا سال 2025 به انرژی سبز اعتماد كنند.
طراحی مجدد ناوگان RGTR برای اولین بار در سال 2013 مورد بحث قرار گرفت و سرانجام این پروژه در دسامبر سال 2019 به بهره برداری رسید. ایده این است که اتوبوس ها ، تراموا و قطارها را با یک نگاه جهانی متحد کنند.

منبع