تحقیق پیرامون فساد مالی یکی از کارمندان شهرداری اشتراسن

21.07.2021

طبق مقاله ای که برای اولین بار در روزنامه "Luxemburger Wort" منتشر شد ، یک کارمند شهرداری از بخش فنی اشتراسن تحت تحقیقات قضایی است.
دلایل زیادی وجود دارد که کارمند مورد نظر رشوه گرفته و از تعدادی پروژه به نفعسود شخصی خود سواستفاده کرده است.
طبق این مدارک که بعداً توسط وزارت دادگستری تأیید شد ، فرد تحت تأثیر مالی و کالاهای مادی قرار گرفته است ، به ویژه در زمینه پروژه های ساختمانی.
دادستانی عمومی لوکزامبورگ اوایل بعد از ظهر روز چهارشنبه اعلام کرد که مظنون رئیس بخش فنی اداره شهرداری اشتراسن است. دادستانی عمومی پس از گزارشی از واحد اطلاعات (CRF) خواستار آغاز تحقیقات قضایی با قاضی تحقیق لوکزامبورگ شد.
به گفته لوکزامبورگ ورت ، این مقام در بازداشت نیست اما باید روز پنجشنبه در شورای شهر حاضر شود.
جستجوها در تالار شهر اشتراسن و در دو شرکت در 13 ژوئیه 2021 انجام شد. تحقیقات همچنان ادامه دارد.

منبع