سبزها می گویند ما می خواهیم با شرکای ائتلاف خود همکاری کنیم

21.07.2021

در روز سه شنبه ، سبزها ارزیابی خود را از سال سیاسی به مطبوعات ارائه دادند.
خوزه لورشه ، رئیس بخش ، تأکید کرد که حزب ائتلاف می خواهد رویکرد دیپلماتیک خود را ادامه دهد. وقتی نوبت به اصلاح مالیات می رسد ، سبزها معتقدند که به محض پایان همه گیری ، زمان مناسب است.
مقامات حزب بیشتر خاطر نشان كردند كه این كشور تاكنون بر این بحران غلبه كرده است ، اما تأكید كردند كه احتیاط همچنان لازم است. لوشه اظهار داشت ، اکنون با توجه به اینکه ممکن است سازوکارهای جدیدی وجود داشته باشد که از اهمیت بالایی برخوردار است.

منبع